• İş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik ortamda otomasyonu
 • Kurumsal uygulamalarla hızlı ve kolay entegrasyon
 • Süreç maliyetlerinin azalması
 • Süreç odaklı iş yapma anlayışı
 • İş süreçlerinin standarizasyonu
 • İş süreçlerinde takip edilebilirlik
 • Sürükle bırak teknolojisi
 • Minimum kod yazım ihtiyacı
 • Rol bazlı iş akışları
 • Kurumsal hafızanın düzenlenmesi
 • Güvenli erişim
 • Versiyonlama
 • Sistematik biçimde saklama
 • Profil Formları ile hızlı erişim
 • Check-In / Check-Out ile kontrollü erişim
 • Lokalizasyon desteği
 • TS13298 standardına uyumluluk
 • Resmi yazışmalarda uygulanacak usül ve esaslar hakkındaki yönetmeliğe uyumlu
 • Standart dosya planı uyumlu
 • Nitelikli elektronik imza
 • Evrak yönetimi
 • DTVT uyumlu
 • e-Yazışma paketi
 • KEP üzerinden yazışma
 • KEP adresi olan kurum ve kuruluşlarla elektronik ortamda yazışma imkanı
 • Resmi olarak belgelenebilirlik imkanı
 • Dokümanlarınızı hızlıca elektronik ortama aktarır
 • Dokümanlarınızı kolayca sınıflandırır
 • Doküman yönetimine ve diğer tüm operasyonel sistemlere aktarır
 • Arşivleme ekibinin verimliliğini arttırır, performansını ölçer
 • Standart dışı tarama ve doküman oluşumunu engeller
 • Tarayıcılarla entegrasyon
 • OCR (Optical Character Recognition)
 • Görüntü iyileştirme özellikleri
  • Siyah/Beyaz, renkli, gri tarama ve çevrim
  • Boş sayfa ayıklama
  • Oryantasyon ve eğrilik düzeltme
  • Kirlilik yok etme
  • Çözünürlük ve boyut düzeltme
 • İndeksleme
  • Tiff, PDF, PDF/A BMP, JPEG, JPEG2000 gibi endüstri standardı görüntü formatlar
  • İndeks bilgilerini XML Metadata olarak aktarma
  • OCR desteği ile searchable PDF, Word, Excel olarak aktarım
 • Kompleks veri yapılarının kolay raporlanabilmesi
 • Karmaşık raporların görsel öğelerle sade ve basit gösterimi
 • Rapor sonuçları üzerinden kolay analiz imkanı
 • Kolay ve hızlı tasarım ile anında iş ihtiyaçlarına yönelik görsel raporların oluşturulabilmesi
 • Geniş veri kaynağı desteği ile tüm operasyonel sistemlerden gelen dataların konsolidasyonu
 • Mevcut operasyonel sistemlerle kuvvetli entegrasyon
 • SAP, AXAPTA, Oracle, Netsis, Logo, Nebim, Mikro gibi popüler ERP sistemleriyle kolay ve hızlı entegrasyon imkanı
 • Kurumsal portallar ile web servisleri üzerinden entegrasyon
 • Sharepoint portal ile kuvvetli webpart entegrasyonu
 • ERP sistemlerinin dışında kalan iş süreçlerinin ERP sistemine entegre edilmesi
 • Kağıt üzerinde takip edilen iş süreçlerinin elektronik ortamda yönetilmesi
 • Elektronik ortamda mevcut operasyonel sistemlerle konuşarak hatalı veri girişinin engellenmesi